کارگاه مقایسه رویکردهای توان بخشی Auditory-Verbal و Auditory-Oral

مرکز توان بخشی سروش با همکاری گروه گفتاردرمانی دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاهی را با عنوان مقایسه رویکردهای توان بخشی شنیداری-کلامی و شنیداری-شفاهی در تاریخ 13 اسفند 94 در محل این دانشکده برگزار نمود. در این کارگاه که با حضور 20 نفر از کارشناسان شنوایی شناسی و گفتاردرمانی استان فارس برگزار شد، آقای دکتر مجید اوریادی زنجانی، خانم مریم وهاب و خانم دکتر افسانه دوستی به ایراد سخنرانی تخصصی پرداختند. در انتهای کارگاه پنل تخصصی با حضور سخنرانان و جمعی از همکاران شنوایی شناسی برگزار و به سوالات بالینی در حیطه تشخیص به موقع کم شنوایی و تجویز به موقع سمعک و موانع موجود در این زمینه پرداخته شد.
 
  • 1395/01/24

دیدگاه ها