ششمین سمپوزیوم علمی-فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا

ششمین سمپوزیوم علمی-فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای کشور در روزهای 18 و 19 مهرماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.
محورهای علمی این سمپوزیوم عبارتند از:
 1. آزمون ها و پرسشنامه های سنجش رشد مهارت های شنوایی، گفتار و زبان
 2. درک گفتار و موسیقی در کودکان کاربر کاشت و سمعک
 3. آموزش و توان بخشی قبل و بعد از کاشت حلزون
 4. عوامل موثر بر رشد مهارت های شنیداری، زبانی، گفتاری و شناختی در کودکان دچار آسیب شنوایی
 5. مداخلات درمانی مبتنی بر شواهد در گفتاردرمانی کودکان دچار آسیب شنوایی
 6. تله توان بخشی در کودکان دچار آسیب شنوایی
 7. رویکردهای آموزشی و توان بخشی در کودکان دچار آسیب شنوایی
 8. تشخیص و مداخله در اختلالات پردازش شنوایی در کودکان دچار آسیب شنوایی
 9. اخلاق حرفه ای در آموزش و توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی
 10. مداخله زودهنگام در آسیب شنوایی
 11. آموزش و توان بخشی مبتنی بر خانواده در آسیب شنوایی
مهلت ارسال خلاصه مقالات 30 مرداد 96 می باشد..
 
 • 1396/05/03

دیدگاه ها