دومین کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

دومین دوره کارگاه پیشرفته رویکرد  شنیداری - کلامی ((AVT در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی توسط مرکز توان بخشی سروش شیراز برگزار گردید. پس از برگزاری اولین دوره کارگاه پیشرفته رویکرد توان بخشی شنیداری - کلامی (AVT) در تهران، دومین دوره کارگاه مذکور نیز در تاریخ 28 و 29 تیر ماه 1396 توسط آقای دکتر مجید اوریادی زنجانی و خانم مریم وهاب در مرکز توان بخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای  سروش بر گزار گردید.

این کارگاه با حضور 35 نفر از مربیان کودکان کم شنوا و کارشناسان شنوایی شناسی و گفتار درمانی، از شهرهای شیراز، بندرعباس، گناوه، یاسوج و برازجان، با موضوع اصلی آموزش تکنیک های (AVT) در دو بخش تئوری و عملی به مدت دو روز برگزار گردید. در بخش تئوری تکنیک های مربوطه به طور کامل آموزش داده شد و پس از آن شرکت کنندگان  در بخش عملی به مشاهده فیلم های آموزشی و تکمیل کتابچه کار عملی و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث آموزش داده شده پرداختند.

 
  • 1396/05/10

دیدگاه ها