پنجمین کارگاه مقدماتی AVT برگزار شد

پنجمین دوره کارگاه مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی در مرکز توان بخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای  سروش شیراز برگزار گردید. این کارگاه در تاریخ 13 و 14 بهمن ماه 1395 توسط آقای دکتر مجید اوریادی و خانم مریم وهاب، با حضور 23 نفر از مربیان کودکان کم شنوا از مراکز خانواده و کودک کم شنوای شهرهای  بندرعباس، شیراز، داراب، برازجان و گناوه در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید.

 
  • 1396/05/12

دیدگاه ها