برگزاری یازدهمین جشن پایان سال مددجویان پیش دبستانی

یازدهمین جشن پایان سال مددجویان پیش دبستانی و راه یابی پانزده نفر از آنها به مدارس عادی در مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش برگزار گردید.

 این مراسم در تاریخ 25 مرداد ماه 1396 با حضور مدیران محترم مرکز، سرکار خانم وهاب و آقای دکتر اوریادی، مدیر داخلی مرکز سرکار خانم زندی، مربیان، والدین و مددجویان مرکز برگزار گردید. در این جشن که با اجرای شعر خوش امد گویی توسط مددجویان آغاز شد، برنامه های دیگری از جمله سرود خوانی، مراسم کیک ، اهداء لوح تقدیر و جایزه به مدد جویان راه یافته به مدارس عادی و سخنرانی خانم وهاب و آقای دکتر اوریادی  جهت قدر دانی از والدین دلسوز مددجویان مرکز نیز برگزار گردید.

مدیریت مرکز توانبخشی سروش، راه یابی این نوگل های عزیز به مدارس عادی را به خودشان و خانواده های عزیزشان تبریک و شاد باش عرض می نماید.


 
  • 1396/05/26

دیدگاه ها