انتخاب سرکار خانم مریم زمانی به عنوان مربی نمونه در ششمین سمپوزیوم علمی-فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

.سرکار خانم مریم زمانی در ششمین سمپوزیوم علمی-فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا به عنوان مربی نمونه برگزیده شدند
سرکار خانم مریم زمانی مربی پایه دوم در مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش شیراز، در ششمین سمپوزیوم علمی-فرهنگی .خانواده و کودک کم شنوا که در شهر شیراز برگزار گردید، در میان پنج مربی برتر در سطح کشوری قرار گرفتند
این انتخاب شایسته را خدمت ایشان و خانواده محترمشان و همچنین مدیریت مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی داریم. 
 
  • 1396/08/07

دیدگاه ها