ارتباط کم شنوایی با ADHD

قسمت دوم

آیا کم شنوایی در کودکان مانند ADHD است؟

اگر یک کودک نتواند صدای معلم خود را بشنود، ممکن است در تمرکز، توجه و تکمیل فعالیت ها دچار مشکل شود که همه این علائم ممکن است با ADHD  اشتباه گرفته شود.

بعضی از شاخص های کم شنوایی که ممکن است با ADHD اشتباه گرفته شود:

عملکرد تحصیلی ضعیف

غفلت و بی توجهی

وقتی با آنها صحبت می شود واکنش و یا پاسخی نشان نمی دهند

به سوالات پاسخ نامناسب میدهند

عزت نفس پایین دارد

نمی تواند یک فعالیت را به پایان برساند

تعاملات اجتماعی کمی دارد.

گاهی اوقات ممکن است یک کودک هر دو شرایط را داشته باشد بنابر این مهم است که بتوانیم علت اصلی بد عملکردی کودک در مدرسه را دریابیم.

تشخیص صحیح، کلید موفقیت کودک در عملکرد تحصیلی او می باشد که در نتیجه یک مداخله و درمان مناسب را به دنبال خواهد داشت.

در کودکانی که دچار کم شنوایی و ADHD میباشند، در ابتدا کم شنوایی تشخیص داده میشود. در غربالگری شنوایی بدو تولد و همچنین مشاهده رفتار هایی توسط والدین تیز بین این مورد قابل تشخیص می باشد. تشخیص صحیح کم شنوایی و ADHD پروسه های متفاوتی دارد.

ادامه دارد...

 
  • 1396/08/30

دیدگاه ها