ارتباط کم شنوایی با ADHD

 قسمت آخر

ارتباط کم شنوایی با ADHD

ارزیابی و تشخیص کم شنوایی با استفاده از ابزارهای سنجش شنوایی توسط شنوایی سنج صورت میگیرد. اما در تشخیص ADHD از مشاهده رفتارها و علائم سایکولوژیک و پاسخ به یک سری سوالات استفاده می شود.

کودکان دارای کم شنوایی تاخیر در گفتار و زبان دارند، با اینکه کم شنوایی سریعتر تشخیص داده می شود و دریافت سمعک و یا کاشت حلزون هم انجام می شود اما باز هم نسبت به همتایان طبیعی خود دچار تاخیر می شوند. اما در کودکان دارای ADHD رشد گفتار و زبان طبیعی می باشد. در مواردی که کم شنوایی تشخیص داده شود این مهم است که به اثر گذاری برنامه ها و مداخلات درمانی مانند: وسایل کمک شنیداری، گفتاردرمانی و حمایت های لازم در کلاس درس توجه شود.

اگر یک کودک دارای ADHD یا کم شنوا و یا هر دو باشد نکته مهم در موفقیت تحصیلی او، تشخیص تخصصی و زود هنگام توسط تیم توانبخشی می باشد.

اگر یک کودک نتواند صدای معلم خود را بشنود، نمیتواند توجه و تمرکز کرده و تکالیف خود را به انجام برساند که ممکن است این علائم با ADHD اشتباه گرفته شود.

 

بنابراین اگر به کم شنوایی شک کردید به یک اودیولوژیست مراجعه کرده تا ارزیابی های رسمی شنوایی را انجام داده و تشخیص و درمان به موقع را انجام دهد  و شما را به سایر اعضای تیم توانبخشی ارجاع دهد و اگر رفتار کودک شما مشابه علائم  ADHD  بود به یک روانشناس و یا پزشک اطفال جهت انجام ارزیابی های جامع تر مراجعه نمایید.

منبع:www.healthyhearing.com

 
  • 1396/09/07

دیدگاه ها