گردش علمی مددجویان در پاییز 1396

قرار گرفتن در فضای سبز و محیط طبیعی رشد مهارت های شناختی را افزایش میدهد. آموزش در محیط طبیعی لحظات شاد و لذت بخشی را برای کودکان به ارمغان می اورد.

از جمله سایر دستاوردهای آموزش در محیط طبیعی افزایش حافظه و توجه و تمرکز کودکان میباشد.

مرکز خانواده و کودک کم شنوای سروش نیز در راستای رسیدن به این اهداف، گردش های علمی متعددی را برای مددجویان عزیز در فصول مختلف سال و محیط های طبیعی متفاوت فراهم می آورد.

 
  • 1396/10/24

دیدگاه ها