علل ایجاد کم شنوایی موقت

تجمع واکس یا جرم در گوش نیز، می تواند کم شنوایی موقت ایجاد کند.

تجمع واکس یا جرم در گوش

اگر چه که تولید واکس در گوش یک فرایند طبیعی برای محافظت از کانال گوش می باشد اما گاهی اوقات ممکن است واکس  کانال گوش را مسدود نموده  و این انسداد از حرکت امواج صوتی در کانال و رسیدن به پرده صماخ جلوگیری کند. وقتی که پرده صماخ کار خود را به خوبی انجام ندهد شنوایی نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

راحت ترین راه برای بازگرداندن شنوایی نورمال هنگام تجمع واکس در گوش مراجعه به پزشک متخصص گوش، حلق و بینی برای خروج واکس از کانال گوش می باشد.

این پروسه سریع و بدون درد می باشد.

عفونت گوش میانی :

وقتی ناحیه پشت پرده صماخ با مایعی مملو از باکتری پر شود، عفونت گسترش میابد. چون گوش میانی یک راه عبور به سمت پشت گلو دارد عفونت گوش می تواند توسط سرماخوردگی و ویروس ها نیز گسترش یابد. عفونت گوش در کودکان شایع تر است.

درمان عفونت گوش به وسیله آنتی بیوتیک صورت میگیرد. اگر برای عفونت گوش شماآنتی بیوتیک تجویز شده است حتی در صورت احساس بهبودی نیز مصرف آن را قطع نکنید. 

منبع: HealthyHearing.com

 
  • 1396/11/16

دیدگاه ها