حضور فعال مرکز توان بخشی سروش در سیزدهمین همایش گفتاردرمانی

 خانم مریم وهاب و آقای دکتر مجید اوریادی زنجانی به عنوان هیئت رییسه، سخنران علمی، ارائه دهنده پوستر،  پنلیست و برگزارکننده کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی برای آسیب شناسان گفتار و زبان، مشارکت فعال خواهند داشت.
 
  • 1394/01/29

دیدگاه ها