رشد تقریبی مدت زمان توجه در کودکان

ترجمه: دکتر مجید اوریادی، دکترای گفتاردرمانی

سن

مدت زمان

کودک 2 ساله

7 دقیقه

کودک 3 ساله

9 دقیقه

کودک 4 ساله

13 دقیقه

کودک 5 ساله

15 دقیقه

کودک 6-7 ساله

60 دقیقه


Taken from: Gibson 1969, Reynell 1977, Cooke and Williams 1987, Claire Jones 1991


لطفا جهت دانلود فایل مطلب اینجا را کلیک کنید

 
  • 1394/02/11

دیدگاه ها