مصاحبه با دکتر مجید اوریادی به مناسبت روز ملی گفتاردرمانی

دکتر مجید اوریادی رشد مهارت های کلامی در کودک را ضامن رشد مطلوب توانایی های ذهنی، شخصیتی و تحصیلی کود ک دانست.
 
  • 1394/02/12

دیدگاه ها