سومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

سومین دوره مقدماتی کارگاه رویکرد شنیداری-کلامی توسط آقای دکتر مجید اوریادی و خانم مریم وهاب در حاشیه سیزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران برگزار گردید. در این کارگاه مقدماتی که به صورت یک روزه برگزار گردید، تعداد 17 نفر از کارشناسان گفتاردرمانی و مدیران مراکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سراسر کشور شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این کارگاه خواستار برگزاری دوره های پیشرفته رویکرد شنیداری-کلامی شدند. لذا، با توجه به استقبال همکاران عزیز شرکت کننده در سه دوره مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی که تا کنون توسط مرکز توان بخشی سروش برگزار گردیده، این مرکز در آینده ای نزدیک اقدام به برگزاری دوره پیشرفته رویکرد شنیداری-کلامی خواهد نمود
 
  • 1394/02/17

دیدگاه ها