اولین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

اولین دوره مقدماتی کارگاه رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی توسط دکتر مجید اوریادی و خانم مریم وهاب در آبان ماه 93 در تهران برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه که با همکاری مرکز فرانک تهران در محل این مرکز برگزار گردید، جمعی از اساتید گفتاردرمانی، کارشناسان گفتاردرمانی، کارشناسان شنوایی شناسی و معلمان کودکان ناشنوا شاغل در مدارس استثنایی کشور حضور داشتند
 
  • 1394/02/17

دیدگاه ها