دومین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

دومین کارگاه مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی جهت آموزش و توان بخشی کودکان کم شنوا و ناشنوا توسط آقای دکتر مجید اوریادی و سرکارخانم مریم وهاب در دانشکده توان بخشی شیراز برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه که در بهمن ماه سال 1393 در دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید، جمعی از اساتید گفتاردرمانی، کارشناسان گفتاردرمانی و شنوایی شناسی شاغل در مراکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای کشور و دانشجویان گفتاردرمانی حضور داشتند
 
  • 1394/03/09

دیدگاه ها