بازدید مسئولین محترم مرکز کاشت حلزون استان فارس از مرکز توان بخشی سروش

هدف از این بازدید که در خرداد ماه 94 صورت گرفت، آشنایی با نحوه آموزش و چگونگی پیشرفت مدد جویان تحت آموزش این مرکز و ایجاد تعامل و همکاری های نزدیک تر بین مرکز کاشت حلزون و مرکز توانبخشی سروش بود. در این دیدار، جناب آقای دکتر هاشمی از دستاوردهای مرکز توان بخشی سروش در عرصه آموزش و توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی تقدیر نمودند
 
  • 1394/06/20

دیدگاه ها