موسیقی درمانی چیست؟

                                           

موسیقی درمانی به معنی استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقایی برای توانبخشی تمامی بیماران(جسمی و روانی) است.

انجمن موسیقی درمانی آمریکا موسیقی درمانی را استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی شامل تجدید، ایجاد و تقویت سلامت بدنی و روانی تعریف می کند.

انجمن موسیقی درمانی استرالیا تعریف موسیقی درمانی را استفاده برنامه ریزی شده از موسیقی برای اهداف درمانی و رفع نیازهای کودکان و بزرگسالان که به دلیل اجتماعی، عاطفی و بدنی آسیب دیده اند ارائه می دهد.

در موسیقی در مانی دو روش فعال و غیر فعال رواج بسیاری دارد.روش غیر فعال، شنیدن موسیقی و روش فعال نواختن، خواندن و حرکت های موزون و بحث و گفتگو پیرامون موسیقی است. در موسیقی در مانی غیر فعال عمده تأثیردر برانگیختن و تأثیرگذاری بر واکنش های عاطفی و ذهنی و در روش موسیقی درمانی فعال واکنش های مختلف عاطفی، ذهنی، حسی و حرکتی، تحریک وهماهنگ می شود.

روش ها و برنامه های موسیقی درمانی برای هر سنی از نوزاد تا سالمند و برای همه بیماری ها از نقایص حرکتی، حسی و معلولیت های جسمی تا اختلال های روانی، رفتاری و بیماری های مزمن رو به مرگ به کار گرفته می شود.این فن به تقویت توانایی ها و کاهش ناراحتی ها و ناتوانی های آن ها کمک می کند.

محورهای اصلی برنامه های موسیقی درمانی شامل شنیدن موسیقی مناسب و اتنخابی، نواختن موسیقی در شکل های فردی و گروهی (بدیهه نوازی)، خواندن ترانه ها و آواگری های مناسب فردی و گروهی، بحث و گفتگو در مورد موسیقی و مفاهیم آن، حرکت های موزون ، نمایش و قصه پردازی های موسیقایی و ساختن آهنگ و ترانه است.
 
  • 1394/07/03

دیدگاه ها