موسیقی درمانگرکیست؟


موسیقی درمانگر متخصص و آموزش دیده ی رشته ی موسیقی درمانی است که دروس مرتبط با موسیقی، روانشناسی وعلوم رفتاری را گذرانده و تجربه های علمی را در استفاده از موسیقی در درمان کسب کرده است.واحد های درسی موسیقی درمانگران در دانشگاه ها بیشتر شامل تئوری موسیقی، تاریخ موسیقی،آهنگ سازی،رهبری، نوازندگی،روان شناسی عمومی،روش تحقیق و دروس متنوع از رشته ی روان شناسی و زیست شناسی است.

موسیقی درمانگر پس از اتمام تحصیل، مانند دیگر متخصصان ازجمله فیزیوتراپیست ها، روان شناسان، مددکاران، پزشکان و روانپزشکان در کلینیک به صورت گروهی و با مشاوره و همکاری یکدیگر کارمی کنند.

موسیقی درمانگر با توجه به شرح حال بیمارونوع نیاز وناتوانی او برای درمان مبارزه می کند.او با استفاده از مکاتب مختلف موسیقی درمانی و تکنیک ها و روش های آن ها تمرین هایی را طراحی و با توجه به نتایج عملی و تغییر علایم و ناراحتی ها همواره این تمرین ها را دنبال می کند.در صورت نیاز، برنامه ها توسط موسیقی درمانگر تغییر،اصلاح و یا توسعه می یابد تا اهداف درمانی و نتایج واقعی عملی شود.

تمرین وبرنامه های موسیقی درمانی در شکل فردی و گروهی قابل تنظیم است.جلسه های گروهی      می تواند شامل گروه های همگن و یا گروه های ناهمگن باشد که فعالیت های آن ها در یک گروه قابل جمع و برنامه ریزی است.زمان هر برنامه برحسب میزان توان،حوصله و تمرکز افراد تنظیم می گردد.

گاهی برای برخی، مانند کودکان اتیستیک جلسه های اولیه بیشتر ازیک یا دو دقیقه به طول نمی انجامد. درمقابل برای بیمارانی که شرایط ذهنی و روحی آماده ای دارند، جلسه های دو ساعته تنظیم می شود.

تمرین ساعت و روز تمرین بستگی به میزان نیاز،همکاری و توانایی ذهنی بیمار و همچنین هزینه های درمانی او دارد.مدت و دوره ی درمان نیز مانند هر دوره ی پزشکی مربوط به نوع ناراحتی و شرایط جانبی آن است. برخی از دوره های تجویز شده حتی ممکن است دو سال نیز به طول انجامد.در این موارد بیمار باید شرایط کافی برای مراجعه و طی دوره را داشته باشد.برای بسیاری از موارد نیز دوره های کوتاه مدت (چند هفته یا ماه) تنظیم می گردد.


 
  • 1394/07/03

دیدگاه ها