چهارمین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

چهارمین دوره مقدماتی کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی در مهرماه سال 94 توسط جناب اقای دکتر اوریادی و سرکار خانم وهاب در تهران برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه که از سوی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران و با امتیاز بازآموزی برگزار گردید، 15 نفر از کارشناسان شنوایی شناسی و کودکان استثنایی شرکت نمودند
 
  • 1394/09/02

دیدگاه ها