شروع ثبت نام در اولین دوره پیشرفته کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی (AVT)

اولین دوره پیشرفته کارگاه توان بخشی شنیداری-کلامی با امتیاز بازآموزی توسط مرکز توان بخشی سروش در روزهای 9 و 10 دی ماه 94  به درخواست انجمن علمی گفتاردرمانی ایران در تهران برگزار خواهد شداین دوره دارای امتیاز بازآموزی می باشد. قابل ذکر است که شرط شرکت در این دوره پیشرفته ، گذراندن دوره مقدماتی رویکرد شنیداری-کلامی می باشد. جهت ثبت نام در این دوره لطفا به سایت انجمن علمی گفتاردرمانی ایران مراجعه نمایید
 
  • 1394/09/02

دیدگاه ها