علائم کم شنوایی در کودکان

اگر کم شنوایی کودک شما در بدو تولد تشخیص داده نشود، شما به عنوان مادر و پدر، اولین شخصی هستید که به مشکل او در دریافت اصوات پی می برید. برخی از علائم اولیه مشکل کم شنوایی در کودکان عبارتند از
 عدم واکنش به صداهای بلند
عدم پاسخ دهی به صدای شما
ادامه صداسازی های ساده ای که باید به تدریج متوقف شوند

 
  • 1394/09/08

دیدگاه ها