کمک به والدین کودکان کم شنوا

کم شنوایی در نخستین سال کودکی می تواند بر یادگیری زبان در کودک شما تاثیر بگذارد. لذا، کارشناسان معتقدند که مداخله را باید از همان ماه های اول آغاز نمود. اگر مشکلات شنوایی به سرعت تشخیص داده شده و درمان شود،از ایجاد مشکلات گفتاری و زبانی در کودک جلوگیری شده و کودک می تواند همانند همتایان شنوا، مهارت های کلامی را بیاموزد
 
  • 1394/09/08

دیدگاه ها