علائم شایع کم شنوایی در کودکان چیست؟

بسته به نوع و شدت کم شنوایی، هر کدام از علائم زیر ممکن است در کودک دچار کم شنوایی دیده شود:

§         کودک رفتارهای شنیداری یا گفتاری متناسب با سن خودش را نشان نمی دهد

§         برخی از اصوات گفتاری ممکن است به درستی تلفظ نشوند، به طور خاص /سا/، /شا/، /فا/

§         پاسخ بی ثبات به صدا

§         در کلاس بی توجه است

§         از شما می خواهد که حرف تان را تکرار کنید

§         از وجود درد یا صدای زنگ در گوش خود شکایت می کند

§         صدای تلویزیون را بلند می کند

§         با صدای بلندتر از معمول صحبت می کند

آیا غربال گری نوزادی منجر به تشخیص کم شنوایی می شود؟ اگر کودکی در غربال گری را قبول شد، آیا همه چیز خوب است؟ اگر کودکی در غربال گری رد شد، بدین معنی است که ناشنوا یا سخت شنوا است؟

غربال گری یک آزمون ساده است که توسط شنوایی شناس اجرا شده و تنها چند دقیقه طول می کشد. این یک آزمون جامع شنوایی نیست. هدف آن تعیین نوزادانی است که برای تعیین وجود یا عدم وجود کم شنوایی نیاز به آزمون بیشتر دارند. اگر نوزادی در آزمون غربال گری قبول نشود، طبیعتا پیش از این که تشخیص کم شنوایی داده شود، آزمون شنوایی دقیق تری باید انجام شود. والدین باید نسبت به آن مسئله آگاه باشند که نتیجه غربال گری می تواند «مثبت غلط» باشد. غربال گری یک آزمون جامع نیست؛ بنابراین، نوزاد ممکن است در غربال گری موفق نباشد، اما آزمون های بعدی نشان دهد که او کم شنوایی ندارد. از سوی دیگر، نوزاد ممکن است غربال گری را با موفقیت پشت سر گذارد، در حالی که کم شنوایی وجود داشته باشد.

 
  • 1394/09/24

دیدگاه ها