چه کار کنم که کودک من سمعک بزند؟

اگر کودک تان سمعک را از گوشش در می آورد، به طور جدی آن را دوباره بر روی گوشش قرار دهید. اگر او عصبانی و ناراحت است، چند دقیقه صبر کنید تا آرام شود، سپس مجددا سعی کنید تا سمعک را بر روی گوشش قرار دهید. هدف این است که کودک شما با کمک سمعک، گوش دادن را بیاموزد و اصوات جدید را یاد بگیرد. تا زمانی که سمعک به طور مناسب کار گذاشته شده باشد، اکثر کودکان می خواهند همیشه از آن استفاده نمایند، چرا که حس می کنند بدون سمعک امکان شنیدن را از دست می دهند. اگر کودک شما بطور مداوم سمعکش را در می آورد، ممکن است این مسئله ناشی از وجود عفونت در گوش، یا یک مشکل کوچک در کار گذاشتن سمعک در گوش باشد؛ بنابراین، بهتر است توسط یک شنوایی شناس (ادیولوژیست) بررسی شود.

 اگر کودک من باطری سمعک را قورت بدهد، چه کار باید بکنم؟

اگر کودک تان به طور اتفاقی باطری سمعکش را بلعید، فورا با اورژانس تماس بگیرید.

 

 
  • 1394/09/26

دیدگاه ها