چه بیماری هایی می توانند در ایجاد کم شنوایی در نوزاد نقش داشته باشند؟

برخی از شایع ترین بیماری های مرتبط با کم شنوایی عبارتند از: سیتومگالو ویروس، تب خال (هرپس سیمپلکس)، سرخجه (روبلا)، سیفیلیس، توکسوپلاسموزیس، و آبله مرغان (واریسلا).

 سیتومگالو ویروس (CMV) چیست؟

سیتومگالو ویروس، شایع ترین ویروس است. در حدود 3 درصد کودکان با این ویروس متولد می شوند. بسیاری از کودکان هیچ علائمی ندارند. درصد کمی از کودکان دارای سیتومگالو ویروس علائم دارند. از بین کودکان دارای علائم، در حدود 50 درصد با کم شنوایی متولد می شوند.

 تب خال چیست؟

تب خال یا هرپس سیمپلکس یک ویروس است که از مادر به نوزاد در حال تولد منتقل می شود. بسیاری از کودکانی که با ویروس تب خال متولد می شوند، ترکیبی از مشکلات عصب شناختی و کم شنوایی را نشان می دهند.

سرخجه چیست؟

سرخجه یا روبلا، نوعی سرخک است. اگر مادری در سه ماهه اول بارداری سرخجه داشته باشد، می تواند منجر به بروز مشکلات قلبی، مشکلات چشمی و کم شنوایی در نوزاد شود. تا قبل از تولید واکسن، سرخجه یک علت شایع کم شنوایی بود. در حال حاضر، سرخجه یک علت نسبت نادر کم شنوایی است.

 آبله مرغان چیست؟

واریسلا یا همان آبله مرغان، در سه ماهه اول بارداری به نوزاد منتقل می شود. مشخصه های آبله مرغان عبارتند از: مشکلات شنوایی، پوستی، چشمی، استخوانی، و عصب شناختی.

 سیفیلیس چیست؟

سیفیلیس یک بیماری باکتریایی است که در طول دوران بارداری به نوزاد منتقل می شود. کودکان متولد شده با سیفیلیس ممکن است دارای مشکلات دندانی، استخوانی، چشمی، و عصب شناختی، به علاوه کم شنوایی باشند.

 توکسوپلاسموزیس چیست؟

توکسوپلاسموزیس یک عفونت انگلی است. این انگل در طول دوران بارداری، از مادر به نوزاد منتقل می شود. این انگل، مغز، چشم و گوش ها را درگیر می سازد. کودکان متولد شده با توکسوپلاسموزیس، اغلب در بدو تولد هیچ علائمی ندارند. کم شنوایی در حدود 10 درصد از کودکان مبتلا به این انگل به وجود می آید.

 مننژیت چیست؟

مننژیت یک بیماری است که بعد از تولد ایجاد می شود. این بیماری، عفونت پرده های مننژ مغز است. علت آن می تواند یک باکتری یا یک ویروس باشد، و منجر به کم شنوایی حسی-عصبی می شود. تولید واکسن باعث کاهش بعضی از انواع مننژیت شده است. 

 
  • 1394/10/04

دیدگاه ها