کدامیک از داروهایی که برای درمان کودکان بیمار به کار می روند، می توانند باعث کم شنوایی شوند؟

برخی از آنتی بیوتیک ها می توانند باعث کم شنوایی شوند شامل: جنتامایسین، توبرومایسین، کانامایسین، و استرپتومایسین. داروهایی مانند دوپامین یا فروسمید که برای درمان کمبود اکسیژن به کار می روند نیز با کم شنوایی مرتبط است. داروهایی که جهت درمان سرطان به کار برده می شوند، می توانند منجر به کم شنوایی گردند، مانند سیسپلاتینوم. اگر کودک شما خیلی بیمار است و در واحد مراقبت ویژه نوزادان بستری شده، از دکترتان بخواهید که شما را از داروهای تجویز شده و اثرات جانبی احتمالی آنها مطلع نماید.

 سایر درمان هایی که می توانند باعث ایجاد کم شنوایی شوند، چیست؟

زردی یا یرقان شرایطی است که به دنبال بالارفتن سطح بیلی روبین خون، پوست نوزاد زرد می شود. این شرایط افزایش بیلی روبین نامیده می شود. درمان برای افزایش بیلی روبین عبارت است از درمان نوری و تعویض خون. در حدود 20 درصد از کودکانی که نیاز به تعویض خون دارند، دچار کم شنوایی می شوند.

چرا نوزادان نارس در معرض خطر کم شنوایی هستند؟

نوزادان نارس و نوزادان با وزن تولد خیلی کم، گاهی اوقات دارای مشکلاتی در نفس کشیدن طبیعی هستند. به این مشکل، پرفشاری ریوی پایدار (PPHN) گفته می شود. درمان این مشکل ممکن است شامل: لوله گذاری، تهویه، یا درمان با اکسیژن باشد. کم شنوایی با این درمان ها مرتبط است. کم شنوایی اغلب بعد از ترخیص از بیمارستان ایجاد می شود. مهم است که این کودکان حداقل تا سن 3 سالگی، تحت ارزیابی های شنوایی منظم قرار گیرند.

عوامل محیطی که می توانند باعث ایجاد کم شنوایی شوند

سندرم الکل جنینی چیست؟

اگر جنین در طول دوران بارداری، در معرض الکل قرار گیرد، می تواند دچار کم شنوایی انتقالی یا حسی-عصبی شود. سایر مشخصه های نوزادان دچار این سندرم عبارت است از: سرعت رشد آهسته، بدشکلی اعضاء صورت، و اختلالات رفتاری.

 داروهای سمی برای گوش (اتوتوکسیک) چیست و چه اثراتی را می تواند بر شنوایی کودک به دنبال داشته باشد؟

داروهایی که توسط مادر در دوران بارداری مصرف می شود، می توانند منجر به کم شنوایی نوزاد شوند. تریمتادیون که جهت درمان تشنجات به کار برده می شود، اگر در طول دوران بارداری توسط مادر مصرف شود، می تواند باعث ایجاد کم شنوایی در کودک شود. سایر داروهایی که می توانند کم شنوایی حسی-عصبی ایجاد کنند عبارتند از: استیل سالیسیلیک اسید، آمینوگلیکوسیدها، نئومایسین، نورتریپتیلین، کوئینین، استرپتومایسین، تالیدومید، وانکومایسین، و ویومایسین.

 مسمویت با سرب چیست؟

مسمویت با سرب، از تماس با رنگی ایجاد می شود که دارای سرب است. این نوع رنگ ها در زمان قدیم، به طور رایج استفاده می شدند و ممکن است هنوز در برخی از خانه های قدیمی وجود داشته باشند. کودکانی که رنگ حاوی سرب را بخورند، دچار مسمویت با سرب می شوند. مسمویت با سرب منجر به آسیب مغز و کم شنوایی می شود.

 ضربه به سر چیست؟

ضربه به سر یا تروما، آسیب با جراحتی است که به دنبال یک حادثه رخ می دهد. ضربه به سر نوزاد می تواند باعث کم شنوایی یا سایر انواع آسیب های گوش شود.

 چه نوعی از ضربه به سر ممکن است منجر به کم شنوایی شود؟

کودکان تازه تولدی که مجرای تعادلی گوش آنها بزرگ است (به دلیل احتمال از دست دادن تعادل خود. م) در معرض ضربه به سر قرار دارند. برای این کودکان، وارد آمدن ضربه خفیف به سر می تواند منجر به کم شنوایی پایدار شود. ضربه به سر می تواند باعث شکسته شدن استخوانچه های گوش میانی شود. ضربه شدید به سر می تواند منجر به شکستگی استخوان گیجگاهی شده و کم شنوایی ایجاد نماید. 

 
  • 1394/10/06

دیدگاه ها