کارگاه پیشرفته AVT برگزار شد

اولین دوره کارگاه پیشرفته رویکرد شنیداری-کلامی در توان بخشی کودکان دچار آسیب شنوایی توسط آقای دکتر مجید اوریادی و خانم مریم وهاب برگزار گردید. این کارگاه به درخواست انجمن علمی گفتاردرمانی ایران با 10 امتیاز بازآموزی ویژه کارشناسان گفتاردرمانی و شنوایی شناسی به مدت دو روز در 9 و 10 دی ماه 1394 در تهران برگزار گردید. 
 
  • 1394/10/19

دیدگاه ها